તારીખ મુજબ વિગતવાર પંચાગની માહિતી માટે જે-તે તારીખ ઉપર ક્લિક કરો. જેની માહિતી કિલક કર્યા બાદ કેલેન્ડરની નીચે જોવા મળશે.
વિક્રમ સંવત ૨૦૭૦-૭૧

 

 

Muhurats

 

Diwali Muhurats

 

Hindu Holidays & Festivals

 

Jain Festivals

 

Muslim - Christain - Parsi Festivals

 

Month : April 2014
માસ :  ચૈત્ર-ચૈત્ર << Previous Next >>
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
 
 
 
 
 
 
1
ચૈત્ર સુદ ૦૨
ચેટીચાંદ (સિંધી)
2
ચૈત્ર સુદ ૦૩
મત્સ્ય જયંતિ, ગૌરી તૃતિયા
3
ચૈત્ર સુદ ૦૪
વિનાયક- દમનક ચતુર્થી,
4
ચૈત્ર સુદ ૦૫
શ્રીપંચમીઅનંતનાગ પંચમી
5
ચૈત્ર સુદ ૦૬
6
ચૈત્ર સુદ ૦૭
વાસંતી દુર્ગા પૂજા
7
ચૈત્ર સુદ ૦૮
દુર્ગાષ્ટમી
8
ચૈત્ર સુદ ૦૯
શ્રી રામનવમી
9
ચૈત્ર સુદ ૧૦
વૈષ્ણોદેવી વર્ષગાંઠ (એસ.જી. હાઈવે)
10
ચૈત્ર સુદ ૧૦
ધર્મરાજ દશમી,
11
ચૈત્ર સુદ ૧૧
વલ્લભાચાર્ય વધાઈ, કામદા એકાદશી (લવિંગ)
12
ચૈત્ર સુદ ૧૨
વામન-મદન દ્વાદશી, વિષ્ણુ દમનોત્સવ, અનંગ ત્રયોદશી
13
ચૈત્ર સુદ ૧૩
મહાવીર જયંતી
14
ચૈત્ર સુદ ૧૪
વ્રતની પૂનમ, શિવ દમનક ચતુર્દશી, હાટકેશ્વર જયંતિ, ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર જયંતિ
15
ચૈત્ર સુદ ૧૫
બહુચરાજીનો મેળો, સિદ્ધાચલ યાત્રા- આયંબિલ ઓળી સ. (જૈન), હનુમાન જયંતિ, ચૈત્રી પૂર્ણિમા
16
ચૈત્ર વદ ૦૧
-
17
ચૈત્ર વદ ૦૨
-
18
ચૈત્ર વદ ૦૩
-